12.3.2019
TC1-COD(2018)0336
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 12. marts 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) 2019/... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU, Euratom) nr. 1141/2014 for så vidt angår en kontrolprocedure vedrørende overtrædelse af reglerne om beskyttelse af personoplysninger i forbindelse med valg til Europa-Parlamentet
(EP-PE_TC1-COD(2018)0336)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 171kWORD 53k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik