11.12.2018
TC1-COD(2018)0371
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 11. december 2018 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2018/... om ændring af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) nr. 516/2014, for så vidt angår indgåelse af forpligtelser på ny for de resterende beløb, der blev indgået forpligtelser for til støtte for gennemførelsen af Rådets afgørelse (EU) 2015/1523 og (EU) 2015/1601 eller tildelingen af disse beløb til andre aktioner inden for rammerne af de nationale programmer
(EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 180kWORD 54k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik