11.12.2018
TC1-COD(2018)0371
***I
POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
prijatá v prvom čítaní 11. decembra 2018 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2018/..., ktorým sa mení nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) č. 516/2014, pokiaľ ide o opätovné viazanie zostávajúcich súm viazaných na podporu vykonávania rozhodnutí Rady (EÚ) 2015/1523 a (EÚ) 2015/1601 alebo pridelenie týchto súm na iné akcie v rámci národných programov
(EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 191kWORD 54k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia