11.12.2018
TC1-COD(2018)0371
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 11 december 2018 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2018/… om ändring av förordning (EU) nr 516/2014 vad gäller förnyade åtaganden avseende de återstående belopp som anslagits till stöd för genomförandet av rådets beslut (EU) 2015/1523 och (EU) 2015/1601 eller omfördelning av dessa belopp till andra åtgärder inom ramen för de nationella programmen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0371)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 177kWORD 53k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy