14.2.2019
TC1-COD(2018)0385
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 14. februar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets afgørelse (EU) 2019/... om ændring af direktiv 2012/27/EU om energieffektivitet og forordning (EU) 2018/1999 om forvaltning af energiunionen og klimaindsatsen på grund af Det Forenede Kongerige Storbritannien og Nordirlands udtræden af Unionen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0385)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 174kWORD 52k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik