4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 4 април 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) 2018/1806 за определяне на третите страни, чиито граждани трябва да притежават виза, когато преминават външните граници на държавите членки, както и тези, чиито граждани са освободени от това изискване, във връзка с оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 192kWORD 55k
Правна информация - Политика за поверителност