4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 4. april 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) 2018/1806 om fastlæggelse af listen over de tredjelande, hvis statsborgere skal være i besiddelse af visum ved passage af de ydre grænser, og listen over de tredjelande, hvis statsborgere er fritaget for dette krav, for så vidt angår Det Forenede Kongeriges udtræden af Unionen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 182kWORD 53k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik