4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. balandžio 4 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo dėl Jungtinės Karalystės išstojimo iš Sąjungos iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) 2018/1806, nustatantis trečiųjų šalių, kurių piliečiai, kirsdami išorines sienas, privalo turėti vizas, ir trečiųjų šalių, kurių piliečiams tas reikalavimas netaikomas, sąrašus
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 185kWORD 54k
Teisinė informacija - Privatumo politika