4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 4 aprilie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) 2018/1806 de stabilire a listei țărilor terțe ai căror resortisanți trebuie să dețină viză pentru trecerea frontierelor externe și a listei țărilor terțe ai căror resortisanți sunt exonerați de această obligație, în ceea ce privește retragerea Regatului Unit din Uniune
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 184kWORD 54k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate