4.4.2019
TC1-COD(2018)0390
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 4 april 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) 2018/1806 om fastställande av förteckningen över tredjeländer vars medborgare är skyldiga att inneha visering när de passerar de yttre gränserna och av förteckningen över de tredjeländer vars medborgare är undantagna från detta krav, vad gäller Förenade kungarikets utträde ur unionen
(EP-PE_TC1-COD(2018)0390)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 178kWORD 54k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy