31.1.2019
TC1-COD(2018)0414
***I
ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
приета на първо четене на 31 януари 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 1305/2013 и Регламент (ЕС) № 1307/2013 по отношение на някои правила за директните плащания и подпомагането на развитието на селските райони за 2019 г. и 2020 г.
(EP-PE_TC1-COD(2018)0414)

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 158kWORD 53k
Правна информация - Политика за поверителност