Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0414Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0414

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 31. ledna 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se mění nařízení (EU) č. 1305/2013 a (EU) č. 1307/2013, pokud jde o některá pravidla týkající se přímých plateb a podpory pro rozvoj venkova v letech 2019 a 2020
(EP-PE_TC1-COD(2018)0414)

31.1.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: