31.1.2019
TC1-COD(2018)0414
***I
EUROPA-PARLAMENTETS HOLDNING
fastlagt ved førstebehandlingen den 31. januar 2019 med henblik på vedtagelse af Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) 2019/… om ændring af forordning (EU) nr. 1305/2013 og (EU) nr. 1307/2013 for så vidt angår visse regler om direkte betalinger og støtte til udvikling af landdistrikterne for årene 2019 og 2020
(EP-PE_TC1-COD(2018)0414)

Dokumentet foreligger ikke i HTML-format, men findes i følgende formater:
PDF 147kWORD 52k
Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik