31.1.2019
TC1-COD(2018)0414
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. sausio 31 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo iš dalies keičiamos Reglamentų (ES) Nr. 1305/2013 ir (ES) Nr. 1307/2013 nuostatos, susijusios su tam tikromis tiesioginių išmokų ir paramos kaimo plėtrai taisyklėmis, taikomomis 2019 ir 2020 m.
(EP-PE_TC1-COD(2018)0414)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 151kWORD 52k
Teisinė informacija - Privatumo politika