Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2018)0414Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2018)0414

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 31 ianuarie 2019 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2019/... al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentelor (UE) nr. 1305/2013 și (UE) nr. 1307/2013 în ceea ce privește anumite norme referitoare la plățile directe și la sprijinul pentru dezvoltarea rurală în anii 2019 și 2020
(EP-PE_TC1-COD(2018)0414)

31.1.2019

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: