Позиция на Европейския парламент - TC1-COD(2018)0434Позиция на Европейския парламент
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  ПОЗИЦИЯ НА ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ
  приета на първо четене на 13 март 2019 г. с оглед на приемането на Регламент (ЕС) 2019/... на Европейския парламент и на Съвета относно някои аспекти на авиационната безопасност с оглед на оттеглянето на Обединеното кралство от Съюза
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: