Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2018)0434Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/... o některých aspektech bezpečnosti letectví s ohledem na vystoupení Spojeného království z Unie
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: