Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2018)0434Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
  vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/… lennundusohutuse teatavate aspektide kohta seoses Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi väljaastumisega liidust
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: