Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2018)0434Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
  pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/... par dažiem aviācijas drošības aspektiem saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Savienības
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: