Pozícia Európskeho parlamentu - TC1-COD(2018)0434Pozícia Európskeho parlamentu
TC1-COD(2018)0434

  ***I
  POZÍCIA EURÓPSKEHO PARLAMENTU
  prijatá v prvom čítaní 13. marca 2019 na účely prijatia nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2019/... o určitých aspektoch bezpečnosti letectva vzhľadom na vystúpenie Spojeného kráľovstva z Únie
  (EP-PE_TC1-COD(2018)0434)

  13.3.2019

  Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch: