Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2019)0001BEuroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2019)0001B

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. kesäkuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi asetusten (EU) 2019/816 ja (EU) 2019/818 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse edellytysten vahvistamisesta pääsylle muihin EU:n tietojärjestelmiin Euroopan matkustustieto- ja -lupajärjestelmän tarkoituksia varten
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: