Europos Parlamento pozicija - TC1-COD(2019)0001BEuropos Parlamento pozicija
TC1-COD(2019)0001B

***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2021 m. birželio 8 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2021/..., kuriuo iš dalies keičiami reglamentai (ES) 2019/816 ir (ES) 2019/818, kiek tai susiję su prieigos prie kitų ES informacinių sistemų Europos kelionių informacijos ir leidimų sistemos naudojimo tikslais sąlygų nustatymu
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais: