Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2019)0001BEiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2019)0001B

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2021. gada 8. jūnijā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2021/..., ar ko attiecībā uz nosacījumu noteikšanu piekļuvei citām ES informācijas sistēmām Eiropas ceļošanas informācijas un atļauju sistēmas vajadzībām groza Regulas (ES) 2019/816 un (ES) 2019/818
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: