Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2019)0001BStandpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2019)0001B

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 8 juni 2021 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2021/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/816 en (EU) 2019/818 wat betreft de vaststelling van de voorwaarden voor toegang tot andere EU-informatiesystemen voor de doeleinden van het Europees reisinformatie- en -autorisatiesysteem
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: