Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2019)0001BStanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2019)0001B

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 8 czerwca 2021 r. w celu przyjęcia rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2021/... w sprawie zmiany rozporządzeń (UE) 2019/816 oraz (UE) 2019/818 w odniesieniu do ustanowienia warunków dostępu do innych systemów informacyjnych UE do celów europejskiego systemu informacji o podróży oraz zezwoleń na podróż
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: