Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2019)0001BStališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2019)0001B

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 8. junija 2021 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2021/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi uredb (EU) 2019/816 in (EU) 2019/818 glede določitve pogojev za dostop do drugih informacijskih sistemov EU za namene Evropskega sistema za potovalne informacije in odobritve
(EP-PE_TC1-COD(2019)0001B)

8.6.2021

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: