Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2019)0030Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2019)0030

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 13. března 2019 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/..., kterým se stanoví pravidla pro pokračování probíhajících činností spojených se vzdělávací mobilitou v rámci programu Erasmus+, zřízeného nařízením (EU) č. 1288/2013, v souvislosti s vystoupením Spojeného království z Unie
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: