Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2019)0030Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2019)0030

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 13. märtsil 2019. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2019/…, millega nähakse ette sätted määrusega (EL) nr 1288/2013 loodud programmi „Erasmus+“ käimasolevate õpirändetegevuste jätkamiseks Suurbritannia ja PõhjaIiri Ühendkuningriigi liidust väljaastumise kontekstis
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: