Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2019)0030Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2019)0030

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 13. maaliskuuta 2019, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2019/… antamiseksi asetuksella (EU) N:o 1288/2013 perustetun Erasmus+ -ohjelman käynnissä olevien oppimiseen liittyvien liikkuvuustoimien jatkamista koskevista säännöksistä Yhdistyneen kuningaskunnan erotessa unionista
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: