Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2019)0030Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2019)0030

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 13 Márta 2019 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2019/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leagtar síos forálacha ionas go bhféadfar leanúint de ghníomhaíochtaí soghluaisteachta foghlama atá ar siúl faoi chlár Erasmus+ a bunaíodh le Rialachán (AE) Uimh. 1288/2013, i gcomhthéacs tharraingt siar na Ríochta Aontaithe as an Aontas
  (EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

  13.3.2019

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: