Eiropas Parlamenta nostāja - TC1-COD(2019)0030Eiropas Parlamenta nostāja
TC1-COD(2019)0030

***I
EIROPAS PARLAMENTA NOSTĀJA
pieņemta pirmajā lasījumā 2019. gada 13. martā, lai pieņemtu Eiropas Parlamenta un Padomes Regulu (ES) 2019/..., ar ko saistībā ar Lielbritānijas un Ziemeļīrijas Apvienotās Karalistes (“Apvienotā Karaliste”) izstāšanos no Eiropas Savienības nosaka noteikumus par uzsākto mācību mobilitātes pasākumu turpināšanu programmā “Erasmus+”, kas izveidota ar Regulu (ES) 1288/2013
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos: