Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2019)0030Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2019)0030

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 13. marca 2019 z namenom sprejetja Uredbe (EU) 2019/... Evropskega parlamenta in Sveta o določbah za nadaljevanje tekočih dejavnosti učne mobilnosti v okviru programa Erasmus+, uvedenega z Uredbo (EU) št. 1288/2013, ob izstopu Združenega kraljestva iz Unije
(EP-PE_TC1-COD(2019)0030)

13.3.2019

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: