Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2019)0151Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2019)0151

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 27 aprilie 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului privind Institutul European de Inovare și Tehnologie (reformare)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0151)

27.4.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: