Standpunt van het Europees Parlement - TC1-COD(2019)0179Standpunt van het Europees Parlement
TC1-COD(2019)0179

***I
STANDPUNT VAN HET EUROPEES PARLEMENT
in eerste lezing vastgesteld op 22 oktober 2019 met het oog op de vaststelling van Verordening (EU) 2019/... van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordeningen (EU) 2019/501 en (EU) 2019/502 wat de toepassingsperioden betreft
(EP-PE_TC1-COD(2019)0179)

22.10.2019

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: