22.10.2019
TC1-COD(2019)0179
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordningarna (EU) 2019/501 och (EU) 2019/502 vad gäller deras tillämpningsperioder
(EP-PE_TC1-COD(2019)0179)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 146kWORD 46k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy