22.10.2019
TC1-COD(2019)0180
***I
STAJALIŠTE EUROPSKOG PARLAMENTA
usvojeno u prvom čitanju 22. listopada 2019. radi donošenja Uredbe (EU) 2019/... Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 1309/2013 o Europskom fondu za prilagodbu globalizaciji (2014.–2020.)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0180)

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 156kWORD 46k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti