22.10.2019
TC1-COD(2019)0180
***I
EUROPOS PARLAMENTO POZICIJA
priimta 2019 m. spalio 22 d. per pirmąjį svarstymą, siekiant priimti Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) 2019/..., kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1309/2013 dėl Europos prisitaikymo prie globalizacijos padarinių fondo (2014–2020 m.)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0180)

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 154kWORD 47k
Teisinė informacija - Privatumo politika