22.10.2019
TC1-COD(2019)0180
***I
EUROPAPARLAMENTETS STÅNDPUNKT
fastställd vid första behandlingen den 22 oktober 2019 inför antagandet av Europaparlamentets och rådets förordning (EU) 2019/… om ändring av förordning (EU) nr 1309/2013 om Europeiska fonden för justering för globaliseringseffekter (2014–2020)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0180)

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 145kWORD 47k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy