Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew - TC1-COD(2019)0188Pożizzjoni tal-Parlament Ewropew
TC1-COD(2019)0188

***I
POŻIZZJONI TAL-PARLAMENT EWROPEW
adottata fl-ewwel qari fil-11 ta’ Novembru 2020 bil-ħsieb tal-adozzjoni tad-Deċiżjoni (UE) 2020/… tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li temenda d-Deċiżjoni Nru 573/2014/UE dwar kooperazzjoni mtejba bejn is-Servizzi Pubbliċi tal-Impjiegi (PES)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: