Stanowisko Parlamentu Europejskiego - TC1-COD(2019)0188Stanowisko Parlamentu Europejskiego
TC1-COD(2019)0188

***I
STANOWISKO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO
przyjęte w pierwszym czytaniu w dniu 11 listopada 2020 r. w celu przyjęcia decyzji Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2020/... zmieniającej decyzję nr 573/2014/UE w sprawie wzmocnionej współpracy między publicznymi służbami zatrudnienia
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach: