Stališče Evropskega parlamenta - TC1-COD(2019)0188Stališče Evropskega parlamenta
TC1-COD(2019)0188

***I
STALIŠČE EVROPSKEGA PARLAMENTA
sprejeto v prvi obravnavi dne 11. novembra 2020 z namenom sprejetja Sklepa (EU) 2020/... Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Sklepa št. 573/2014/EU o boljšem sodelovanju med javnimi zavodi za zaposlovanje (JZZ)
(EP-PE_TC1-COD(2019)0188)

11.11.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: