Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2019)0246Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2019)0246

  ***I
  POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
  přijatý v prvním čtení dne 11. listopadu 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 2016/1139, pokud jde o snížení rybolovné kapacity v Baltském moři, a nařízení (EU) č. 508/2014, pokud jde o trvalé zastavení rybolovných činností týkající se loďstev lovících tresku obecnou ve východní části Baltského moře a v západní části Baltského moře a sledě obecného v západní části Baltského moře
  (EP-PE_TC1-COD(2019)0246)

  11.11.2020

  Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: