Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0006Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0006

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 18. toukokuuta 2021, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2021/… antamiseksi oikeudenmukaisen siirtymän rahaston perustamisesta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0006)

18.5.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: