Poziţia Parlamentului Europeani - TC1-COD(2020)0006Poziţia Parlamentului Europeani
TC1-COD(2020)0006

***I
POZIŢIA PARLAMENTULUI EUROPEAN
adoptată în primă lectură la 18 mai 2021 în vederea adoptării Regulamentului (UE) 2021/... al Parlamentului European și al Consiliului de instituire a Fondului pentru o tranziție justă
(EP-PE_TC1-COD(2020)0006)

18.5.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: