Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0053Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0053

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 8. lokakuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston päätöksen (EU) 2020/… antamiseksi neuvoston päätöksen 2003/17/EY muuttamisesta siltä osin kuin on kyse Ukrainassa viljakasvien siemenviljelmillä tehtyjen viljelystarkastusten vastaavuudesta ja Ukrainassa tuotettujen viljakasvien siementen vastaavuudesta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0053)

8.10.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: