Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0053Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0053

  ***I
  SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
  arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 8 Deireadh Fómhair 2020 chun go nglacfaí Cinneadh (AE) 2020/... ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Cinneadh 2003/17/CE ón gComhairle a mhéid a bhaineann le coibhéis cigireachtaí allamuigh arna ndéanamh san Úcráin ar bharra táirgthe síolta agus ar choibhéis síolta gránach arna dtáirgeadh san Úcráin
  (EP-PE_TC1-COD(2020)0053)

  8.10.2020

  Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: