Euroopa Parlamendi seisukoht - TC1-COD(2020)0054Euroopa Parlamendi seisukoht
TC1-COD(2020)0054

***I
EUROOPA PARLAMENDI SEISUKOHT
vastu võetud esimesel lugemisel 17. aprillil 2020. aastal eesmärgiga võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EL) 2020/…, millega muudetakse määruseid (EL) nr 1301/2013 ja (EL) nr 1303/2013 seoses erimeetmetega erandliku paindlikkuse lubamiseks Euroopa struktuuri- ja investeerimisfondide kasutamisel, et reageerida COVID-19 puhangule
(EP-PE_TC1-COD(2020)0054)

17.4.2020

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: