Euroopan parlamentin kanta - TC1-COD(2020)0058Euroopan parlamentin kanta
TC1-COD(2020)0058

***I
EUROOPAN PARLAMENTIN KANTA
vahvistettu ensimmäisessä käsittelyssä 17. huhtikuuta 2020, Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) 2020/… antamiseksi asetuksen (EU) N:o 223/2014 muuttamisesta covid-19:n puhkeamisen johdosta toteutettavien erityistoimenpiteiden osalta
(EP-PE_TC1-COD(2020)0058)

17.4.2020

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: