Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa - TC1-COD(2020)0058Seasamh ó Pharlaimint na hEorpa
TC1-COD(2020)0058

***I
SEASAMH Ó PHARLAIMINT NA hEORPA
arna ghlacadh ar an gcéad léamh an 17 Aibreán 2020 chun go nglacfaí Rialachán (AE) 2020/… ó Pharlaimint na hEorpa agus ón gComhairle lena leasaítear Rialachán (AE) Uimh. 223/2014 a mhéid a bhaineann le bearta sonracha a thabhairt isteach chun dul i ngleic le ráig COVID-19
(EP-PE_TC1-COD(2020)0058)

17.4.2020

Níl ann don doiciméad seo i HTML ach tá sé ar fáil sna formáidí seo: