Postoj Evropského parlamentu - TC1-COD(2020)0059Postoj Evropského parlamentu
TC1-COD(2020)0059

***I
POSTOJ EVROPSKÉHO PARLAMENTU
přijatý v prvním čtení dne 17. dubna 2020 k přijetí nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2020/..., kterým se mění nařízení (EU) 508/2014 a (EU) č. 1379/2013, pokud jde o zvláštní opatření ke zmírnění dopadu rozšíření onemocnění COVID-19 na odvětví rybolovu a akvakultury
(EP-PE_TC1-COD(2020)0059)

17.4.2020

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: